Crosstalks

20/10/2015 - Redelijk Eigenzinnig - Lezing Module duurzame wetenschap

Info

Date: 
20 Oct 2015
Place: 

Erasmushogeschool Brussel, campus Dansaert-Bloemenhof, Zespenningenstraat 70, 1000 Brussel

'Open wetenschap' houdt de belofte in om wetenschap productiever, transparanter, aansprakelijker te maken, en om wetenschappelijke excellentie te stimuleren. Dit werd bevestigd door een overweldigende meerderheid van respondenten in “Science 2.0.: Science in Transition”, een door de Europese Commissie uitgevoerde publieke consultatie (2014). Maar welke evoluties inzake wetenschap en onderzoek kunnen we verwachten ten gevolge van de nieuwe digitale mogelijkheden, het alsmaar meer geglobaliseerde wetenschapsysteem en de groeiende maatschappelijke vraag naar oplossingen voor de grote uitdagingen van onze tijd? In deze lezing staat professor Burgelman stil bij de volgende vragen: hoe verandert open wetenschap de manier waarop wetenschap wordt bedreven? Hoe zullen onderzoekers in de toekomst samenwerken en kennis delen? Hoe zal wetenschap georganiseerd zijn?

Programme: 

19.00-21.00h.:
Lezing door Jean-Claude Burgelman: 'De toekomst van de wetenschap is… open'

Op 3 november vindt in het kader van deze lezing ook een debat plaats.

 

Registration

Enkel niet-VUB-studenten of VUB-studenten die niet zijn ingeschreven voor het vak ‘Redelijk Eigenzinnig’ dienen zich in te schrijven voor deze lezing.

Klik hier voor de online registratiemodule op de website van Redelijk Eigenzinnig

 

Bios / Slides

Prof. Dr. Jean-Claude Burgelman is werkzaam bij de EU als hoofd van de eenheid Science Policy, Foresight and Data binnen het Directoraat-Generaal Onderzoek en Innovatie (DG RTD). Hij startte zijn carrière bij de Europese Commissie in 1999 als “Visiting Scientist” in het Joint Research Centre (IPTS – Institute of Prospective Technological Studies) waar hij hoofd werd van de Information Society Unit in 2005. In januari 2008 stapte hij over naar het Bureau of European Policy Advisers (verbonden aan de voorzitter van de Europese Commissie) als adviseur voor innovatief beleid. Sinds 1 oktober 2008 werkt hij bij het DG RTD, eerst als adviseur en vervolgens als hoofd van de eenheid, waarbij hij aan het hoofd staat van adviescomités zoals de European Research and Innovation Area Board, de Innovation for Growth Group en het European Forum for Forward Looking Activities.

Tot 2000 was hij voltijds professor in communicatietechnologiebeleid aan de Vrije Universiteit Brussel, directeur van de VUB-onderzoeksgroep SMIT en betrokken in wetenschaps- en technologie-assessment. Hij was gastprofessor aan de Universiteit Antwerpen, het Europacollege te Brugge en de Universiteit van Zuid-Afrika, en is betrokken bij diverse academische tijdschriften. Hij was voorzitter van Global Agenda Council on Innovation van het Wereld Economisch Forum en was eveneens lid van dienst Science Advisory Committee.