Crosstalks

25/09/2015 - Vermarkting van zorg

Info

Date: 
25 Sep 2015
Place: 

Diocesaan Pastoraal Centrum, Frederik de Merodestraat 18, 2800 Mechelen

De zorgsector is de voorbije jaren alsmaar meer geƫvolueerd naar een vraaggestuurde zorg. Ook binnen de zorgsector voor personen met een handicap is die trend zichtbaar. Organisaties die personen met een handicap ondersteunen moeten bijgevolg flexibeler worden. Maar hoe positioneer je je binnen dit wijzigende kader nu als organisatie? En hoe moeten we omgaan met sociaal ondernemerschap?

Programme: 

9:00-15:00

Kritische reflectie over vraaggestuurde zorg met onder meer Elke Vandeperre (Impuls), Antoon Vandevelde (KULeuven), Jan Renders (voorzitter Vlaams Welzijnsverbond), Dirk Verbist (directeur van de FOV, belangenbehartiger van het sociaal-cultureel volwassenenwerk).

Moderatie: Marleen Wynants 

Invitation only.