logo Crosstalks

Menu

Geïntegreerde zorg op wijkniveau

text

(10' leestijd)

Ter voorbereiding van de workshop over lokale gezondheidsinitiatieven en federale gezondheidsdoelen, sprak Marleen Wynants met Louis Ferrant, huisarts en medeoprichter van het wijkgezondheidcentrum Medikuregem.

Voor Louis Ferrant was huisarts zijn ook een manier om zich sociaal te engageren. Vanuit die optiek bouwde hij als pas afgestudeerde arts mee een praktijk uit in Kuregem in Brussel, inmiddels Wijkgezondheidscentrum Medikuregem. In 1998 kreeg hij de Fonds Verhulst-Van Eeckhoven prijs waardoor hij van de gemeente Anderlecht ook een huis kreeg toegewezen om het Huis der Gezinnen onder te brengen waar gewerkt wordt rond taal, voeding en opvoeding. Vanuit dat Huis wordt ook aan zwangerschapsbegeleiding gedaan in samenwerking met Medikuregem. Vijf jaar na zijn officieel pensioen blijft Louis Ferrant zich toeleggen op de noden in de wijk en bouwt verder aan een sociaal en cultureel gericht bottom-up toekomstperspectief voor de gezondheid van de wijkbewoners.

Lees verder.

Don't miss any updates!

Subscribe to the newsletter